Logowanie

Anuluj
Utwórz konto Payment method can be selected
Login Log in with existing account
Polski / USD Strona startowa
Loading...

Wyłączenie odpowiedzialności

1. Treść

Key-Systems GmbH nie bierze żadnej odpowiedzialności za kompletność, poprawność i/lub aktualność informacji podawanych na tej stronie internetowej. Wyłączamy wszelką odpowiedzialność z tytułu ewentualnych szkód, materialnych lub niematerialnych, wynikających z zastosowania lub niezastosowania podanych tu informacji albo zastosowania błędnych lub niekompletnych informacji, za wyjątkiem przypadków zamierzonego lub rażącego zaniedbania. Wszystkie ceny i oferty przedstawione na naszej stronie nie są wiążące i mogą ulegać zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, dostosowywania, usuwania części lub całości strony bez uprzedniego ostrzeżenia lub do całkowitego zaprzestania publikowania informacji na tej stronie. Samo skorzystanie z prezentacji online nie będzie rozumiane jako zawarcie umowy pomiędzy użytkownikiem a Key-Systems GmbH.

2. Linki

Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie linki znajdujące się na naszej stronie i prowadzące do innych stron internetowych będących poza zakresem odpowiedzialności firmy Key-Systems GmbH, chyba że można udowodnić, że firma Key-Systems GmbH miała wcześniejszą wiedzę o ich treści oraz możliwości techniczne jak i uzasadnione powody do uniemożliwienia dostępu do nielegalnych treści. Podkreślamy, że w momencie linkowania na linkowanych stronach nie można było stwierdzić żadnych nielegalnych treści. Nie mamy żadnego wpływu na projekt, zawartość ani autorstwo linkowanych stron. Zdecydowanie odcinamy się od wszelkich treści linkowanych stron, które zostały zmienione po wstawieniu linka. Odpowiedzialność za nielegalne, niekompletne lub błędne informacje na linkowanych stronach spoczywa wyłącznie na operatorach takich stron, a nie na osobach, które jedynie odnoszą się do takich publikacji podając linki.

3. Prawa autorskie i znaki handlowe

Firma Key-Systems GmbH stara się zawsze respektować prawa autorskie do wszystkich materiałów graficznych, plików dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów we wszystkich naszych publikacjach, oraz [stara się] korzystać z materiałów graficznych, plików dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów opracowanych samodzielnie, albo, odpowiednio, korzystać z bezpłatnych materiałów graficznych, plików dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów. Wszystkie inne znaki handlowe niebędące własnością firmy Key-Systems GmbH pojawiające się na naszych stronach stanowią własność odpowiednich właścicieli, którzy niekoniecznie muszą być stowarzyszeni z firmą Key-Systems GmbH, z nią powiązani lub przez nią sponsorowani. Samo wymienienie lub licencjonowane wykorzystywanie chronionych treści, danych lub znaków nie oznacza, że takie treści, dane lub znaki nie są objęte prawami osób trzecich. Firma Key-Systems GmbH zastrzega sobie prawo do wszystkich opublikowanych obiektów stworzonych przez firmę bądź jej pracowników. Wykorzystanie lub ponowna publikacja takich materiałów graficznych, plików dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych mediach elektronicznych, w druku lub innych publikacjach jest niedozwolone bez uprzedniej pisemnej zgody.

4. Ochrona danych

Ponieważ strona ta daje możliwość wprowadzania danych osobowych lub firmowych, użytkownik wyraża wyraźną zgodę na podawanie takich danych na zasadzie dobrowolności. Firma Key-Systems GmbH zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania wprowadzonych danych w celu udoskonalenia obsługi na korzyść swoich klientów, a także zapisywania i wykorzystywania danych dla celów wykonywania wnioskowanej obsługi. Korzystanie z usług i/lub dokonywanie płatności za usługi oferowane przez firmę Key-Systems GmbH pod przybranym nazwiskiem lub pseudonimem jest niedozwolone. Zastosowanie fałszywych lub nieprawidłowych danych będzie skutkować natychmiastową utratą wszystkich praw do obsługi.

5. Moc prawna

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności stanowi nieodłączną część aktywności internetowej odnoszącej się do tej strony. Korzystając z tej aktywności użytkownik oświadcza, że zapoznał się z warunkami i wyraził na nie zgodę. W przypadku, gdyby niektóre z tych warunków byłyby lub stałyby się niewykonalne z prawnego punktu widzenia, pozostanie to bez wpływu na ważność pozostałych warunków. Wszystkie warunki, które nie mogą być prawnie wykonalne z uwagi na błędy prawne lub nieważność zostaną zastąpione prawnie wiążącymi klauzulami jak najściślej odpowiadającymi pierwotnemu zamysłowi tego warunku.