Logowanie

Anuluj
Utwórz konto Payment method can be selected
Login Log in with existing account
Polski / USD Strona startowa
Loading...

Program partnerski dd24

Zostań naszym partnerem i odbieraj 15% prowizji od rejestracji nowych domen.

Z dd24 zarabianie jest łatwe: wystarczy wbudować łącze partnerskie dd24 i / lub banner na swojej witrynie. Za każdą domenę zarejestrowaną przez nowego klienta, który został przekierowany do portalu dd24 przez kliknięcie łącza / bannera w witrynie partnerskiej, partner otrzymuje prowizję. Można otrzymać nawet do 15% wartości sprzedaży netto za każdą udaną, opłaconą i ostateczną rejestrację. Ze szczegółowymi warunkami współpracy partnerskiej można się zapoznać poniżej.

Stwórz własne łącze partnerskie:

<a href="http://www.domaindiscount24.com/?affiliateid=Your customer id">Get your own domain!</a>

Button

<a href="https://www.domaindiscount24.com/?affiliateid=CUSTOMER_ID" target="_blank"><img src="https://www.domaindiscount24.com/files/afl/125125/en/dd24_default.gif" width="125" height="125"></a>
<a href="https://www.domaindiscount24.com/?affiliateid=CUSTOMER_ID" target="_blank"><img src="https://www.domaindiscount24.com/files/afl/125125/en/dd24_ssl.gif" width="125" height="125"></a>
<a href="https://www.domaindiscount24.com/?affiliateid=CUSTOMER_ID" target="_blank"><img src="https://www.domaindiscount24.com/files/afl/125125/en/dd24_websitebuilder.gif" width="125" height="125"></a>


Leaderboard

<a href="https://www.domaindiscount24.com/?affiliateid=CUSTOMER_ID" target="_blank"><img src="https://www.domaindiscount24.com/files/afl/72890/en/dd24_default.jpg" width="728" height="90"></a>
<a href="https://www.domaindiscount24.com/?affiliateid=CUSTOMER_ID" target="_blank"><img src="https://www.domaindiscount24.com/files/afl/72890/en/dd24_ssl.jpg" width="728" height="90"></a>
<a href="https://www.domaindiscount24.com/?affiliateid=CUSTOMER_ID" target="_blank"><img src="https://www.domaindiscount24.com/files/afl/72890/en/dd24_websitebuilder.jpg" width="728" height="90"></a>


Skyscraper


<a href="https://www.domaindiscount24.com/?affiliateid=CUSTOMER_ID" target="_blank"><img src="https://www.domaindiscount24.com/files/afl/160600/en/dd24_default.jpg" width="160" height="600"></a>
<a href="https://www.domaindiscount24.com/?affiliateid=CUSTOMER_ID" target="_blank"><img src="https://www.domaindiscount24.com/files/afl/160600/en/dd24_ssl.jpg" width="160" height="600"></a>
<a href="https://www.domaindiscount24.com/?affiliateid=CUSTOMER_ID" target="_blank"><img src="https://www.domaindiscount24.com/files/afl/160600/en/dd24_websitebuilder.jpg" width="160" height="600"></a>


Medium Rectangle

<a href="https://www.domaindiscount24.com/?affiliateid=CUSTOMER_ID" target="_blank"><img src="https://www.domaindiscount24.com/files/afl/300250/en/dd24_default.jpg" width="300" height="250"></a>
<a href="https://www.domaindiscount24.com/?affiliateid=CUSTOMER_ID" target="_blank"><img src="https://www.domaindiscount24.com/files/afl/300250/en/dd24_ssl.jpg" width="300" height="250"></a>
<a href="https://www.domaindiscount24.com/?affiliateid=CUSTOMER_ID" target="_blank"><img src="https://www.domaindiscount24.com/files/afl/300250/en/dd24_websitebuilder.jpg" width="300" height="250"></a>


1. Przedmiot umowy

Key-Systems GmbH umożliwia zarabianie za pomocą nowego Programu partnerskiego. Program partnerski przynosi korzyści obu stronom. Wystarczy umieścić łącze lub banner reklamujący nasza witrynę, a w zamian wypłacimy prowizję za każdym razem, gdy osoba, która zarejestruje domenę, zostanie przekierowana z Twojej strony. Możesz zarobić nawet do 15% wartości sprzedaży netto (zgodnie z wysokością opłaty rejestracyjnej poniesionej przez klienta) za każdą pomyślną, opłaconą i ostateczną rejestrację domeny przez nowego klienta, która zostanie wygenerowana przez kliknięcie łącza lub bannera w Twojej witrynie. Ponadto będziesz odnosić korzyści z rejestracji kolejnych domen przez tego samego klienta, aż osiągnie on pułap 15% zniżki w naszym systemie. Oferujemy szeroki asortyment bannerów do umieszczania w witrynach internetowych.

2. Wymagania

Rejestracja jest darmowa i nie generuje żadnych zobowiązań w stosunku do Key-Systems GmbH. Udział w Programie partnerskim jest dobrowolny i może zostać zakończony w dowolnym terminie, przez którąkolwiek ze stron. Aby wziąć udział w Programie partnerskim, należy założyć darmowe konto klienta w witrynie www.domaindiscount24.com. Udział jest ograniczony do tych witryn, które zostały dopuszczone do udziału przez firmę Key-Systems.

3. Prowizja

Prowizja zostanie przekazana na konto klienta nie wcześniej, niż po upływie 6 tygodni od dokonania wpłaty, ponieważ w tym okresie obciążenia konta i płatności karta kredytową mogą zostać anulowane. Ze względu na fakt, że anulowanie transakcji może zostać przeprowadzone później w niektórych okolicznościach, wypłata prowizji odbywa się z zastrzeżeniem o ewentualnej możliwości jej cofnięcia. Rozliczenia prowizji zawierające błędy mogą zostać poprawione przez Key-Systems. W przypadku wątpliwości wewnętrzne dane księgowe firmy Key-Systems mają charakter nadrzędny. Prowizje są wypłacane w trybie miesięcznym. W ramach konta klienta można zapoznać się z podsumowaniem salda przychodów. Wypłacamy pełną kwotę prowizji, w przypadku gdy przekracza ona kwotę 25 euro. Jeśli należna prowizja wynosi poniżej 25 euro, wówczas wypłaty będą odbywały się co kwartał.

UWAGA: Program partnerski jest dostępny wyłącznie dla nowych klientów. Prywatne rejestracje własne lub dla innych partnerów nie będą akceptowane. Wypłata prowizji jest zależna od umowy zawartej w odniesieniu do nośników reklamy.

4. Prawa firmy Key-Systems

Firma Key-Systems zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Programu partnerskiego, ustalenia nowych stawek prowizji lub zakończenia Programu partnerskiego z okresem wypowiedzenia wynoszącym 1 miesiąc. W przypadku wprowadzenia zmian wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej, tak aby mieli wystarczająco dużo czasu na podjęcie decyzji o dalszym udziale w Programie partnerskim.

5. Zobowiązania partnerów

Partner może korzystać wyłącznie z nośników reklamy udostępnionych mu przez firmę Key-Systems do użytku w ramach Programu partnerskiego. Nośniki reklamy należy wykorzystywać w niezmienionej formie, w stanie, w jakim dostarczyła je firma Key-Systems oraz zgodnie z instrukcjami firmy Key-Systems. Zabrania się modyfikowania nośników reklamy. Korzystanie z nośników reklamy nie może wprowadzać w błąd ani być szkodliwe dla firmy Key-Systems ani osób trzecich. Firma Key-Systems nie zezwala na umieszczanie hiperłączy i/lub bannerów w witrynach, w których obecne są treści zawierające przemoc lub podżegające do przemocy, treści o charakterze seksualnym lub dyskryminujące stwierdzenia bądź oświadczenia dotyczące rasy, płci, wyznania, narodowości, niepełnosprawności, orientacji seksualnej lub wieku, bądź w których obecne są łącza do stron zawierających takie treści. Za roszczenia odszkodowawcze i inne koszty wynikające z naruszenia niniejszego postanowienia pełną odpowiedzialność ponosi partner. Na żądanie firmy Key-Systems, partner jest zobowiązany do usunięcia łączy z witryny partnerskiej w ciągu 2 dni roboczych. Partner jest zobowiązany zwolnić firmę Key-Systems z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia osób trzecich związane z naruszeniem powyższego zobowiązania, a także związane z naruszeniem przepisów prawa.

6. Odpowiedzialność

Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność za całą treść swojej witryny internetowej. Pod warunkiem, że nie można udowodnić rażących zaniedbań lub zamiaru dopuszczenia się ich, firma Key-Systems nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, specjalne lub wynikowe, utratę przychodów, zysków ani danych, wynikające z niniejszej Umowy lub Programu partnerskiego. Ponadto całkowita odpowiedzialność firmy Key-Systems w związku z niniejsza Umową i Programem nie przekracza całkowitej wartości kwot wypłaconych lub należnych partnerowi w ramach niniejszej Umowy. Umieszczając banner partnera lub łącze Key-Systems GmbH d/b/a domaindiscount24.com w swojej witrynie, partner wyraża zgodę na powyższy regulamin Programu partnerskiego. Wszelkie dodatkowe uzgodnienia wymagają formy pisemnej.